English Czech
Tel.: +420 26 12 12 980
info@experting.cz
Naše služby

Hlášení škod

Zadejte Váš email a vyplňte přiložený tiskopis hlášení pojistné události.

Aktuality
Vítejte

Vítáme Vás na našich stránkách!

Profil společnosti

Brokerská pojišťovací společnost Experting poskytuje svým klientům, zejména právnickým osobám, komplexní servis pojišťovacích služeb a odborné poradenství v oblasti celého spektra smluvního pojištění.
Firma byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným, se 100 % podílem českého kapitálu, nezávisle na pojišťovnách. Základní kapitál činí 1 mil. Kč. Smyslem činnosti je usnadnit klientům orientaci na pojistném trhu a posílit je při odborných jednáních se specializovanými pracovníky pojišťoven nebo při obchodních jednáních, týkajících se problematiky pojištění.

Pracovníci společnosti získali praktické zkušenosti v českém pojišťovnictví nebo jako soudní znalci v technických oborech a ekonomice.

V současné době zastupuje firma Experting řadu podniků v oblasti stavebnictví, strojírenství, obchodu a dalších odvětví, pro které provádí klasické pojišťovací služby v takovém rozsahu, aby problematika smluvního pojištění klienta byla zcela zabezpečena. Mezi naše klienty patří některé z nejvýznamnějších subjektů v České republice.

Zvláštní služby jsou poskytovány např. bankám nebo leasingovým společnostem při posuzování odpovídajícího pojištění movitých či nemovitých věcí jako předmětu zástavního práva. Investiční fondy sledují s naší pomocí kvalitu pojištění firem, jejichž akcie mají ve svém portfoliu.

Pro potřebu investorů jsou konzultována zadání pro výběrová řízení z hlediska podmínek pojištění kontraktu, je posuzována kvalita a rozsah pojištění dodavatelů, zda jsou schopni dostát svým závazkům v případě mimořádné události.(c) 1999 - 2022 EXPERTING, spol. s r. o. - všechna práva vyhrazena
Odkazy | Webdesign ABweb.cz